Danske brugere

Følgende brugergrupper har særlig erfaring med SDQ og DAWBA i Danmark og kan kontaktes for yderligere informationer:

Copenhagen Child Cohort CCC2000

CCC2000 er et stort dansk fødselskohorte studie, der har til formål at beskrive udviklingen af fysiske og psykiske helbredsproblemer hos 6090 børn fra normal populationen – herunder de tidlige risikofaktorer og udviklingsmønstre. CCC2000 ledes af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, dr.med. Anne Mette Skovggaard. Som et led i opfølgningsundersøgelserne anvendes både SDQ og DAWBA.

Web: ccc2000.dk
Kontaktperson: Pia Jeppesen

Iupgrowth – forskningsprogrammet for mental børnesundhed

Forskningsgruppen i forskningsprogrammet for mental børnesundhed (Iupgrowth) har mange års erfaring med SDQ. De tog initiativ til den første officielle oversættelse af SDQ  og har siden udviklet et tæt samarbejde med Robert Goodman, som i 2015 blev ansat på deltid i forskningsprogrammet. Deres forskning omhandler først og fremmest beskrivelsen af forekomst af psykiske vanskeligheder hos børn og unge og de sammenhænge, disse vanskeligheder optræder i. I 2014 har de indgået et samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning om at implementere skolesundhed.dk i danske kommuner. SDQ indgår her som et væsentligt redskab. Forskningsprogrammet har endvidere taget initiativ til at etablere en fælles forskningsressource, som samler alle danske forløbsundersøgelser som anvender SDQ med henblik på at udvikle dokumentationen og den forskningsmæssige anvendelse.

Web: iupgrowth.au.dk
Kontaktperson: Carsten Obel

Skolesundhed.dk

Skolesundhed.dk er et redskab, der understøtter kommunernes arbejde med sundhed, trivsel og læring. SDQ indgår på udvalgte årgange som en del af det spørgeskema, forældre og elever besvarer på skolesundhed.dk. Besvarelsen kan efterfølgende anvendes af sundhedsplejersken eller kommunallægen i forbindelse med de individuelle sundhedssamtaler.

Web: skolesundhed.dk og info.skolesundhed.dk
Kontaktperson: Thea Korsholm

Børne- og ungdomspsykiatrien i Odense

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense har man erfaring med anvendelse af DAWBA i visitation og fra flere forskningsprojekter. Leder af forskningsenheden, professor Niels Bilenberg, var med til at lave den første oversættelse af SDQ og har mange års erfaring med validering af spørgeskemaer (CBCL, ADHD-RS, SRS m.m.) og diagnostiske interviews (K-SADS, HoNOSCA). Sekretariat for SDQ/DAWBA er fysisk placeret i forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspykiatrisk afdeling, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Web: BUP Odense – forskningsenheden
Kontaktperson: Niels Bilenberg