Danske brugere

Følgende brugergrupper har særlig erfaring med SDQ og DAWBA i Danmark og kan kontaktes for yderligere informationer:

Copenhagen Child Cohort CCC2000

CCC2000 er et stort dansk fødselskohorte studie, der har til formål at beskrive udviklingen af fysiske og psykiske helbredsproblemer hos 6090 børn fra normal populationen – herunder de tidlige risikofaktorer og udviklingsmønstre. CCC2000 ledes af speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, dr.med. Anne Mette Skovggaard. Som et led i opfølgningsundersøgelserne anvendes både SDQ og DAWBA.

Web: ccc2000.dk
Kontaktperson: Pia Jeppesen

Skolesundhed.dk

Skolesundhed.dk er et redskab, der understøtter kommunernes arbejde med sundhed, trivsel og læring. SDQ indgår på udvalgte årgange som en del af det spørgeskema, forældre og elever besvarer på skolesundhed.dk. Besvarelsen kan efterfølgende anvendes af sundhedsplejersken eller kommunallægen i forbindelse med de individuelle sundhedssamtaler.

Web: skolesundhed.dk og info.skolesundhed.dk
Kontaktperson: Thea Korsholm

Børne- og ungdomspsykiatrien i Odense

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense har man erfaring med anvendelse af DAWBA i visitation og fra flere forskningsprojekter. Leder af forskningsenheden, professor Niels Bilenberg, var med til at lave den første oversættelse af SDQ og har mange års erfaring med validering af spørgeskemaer (CBCL, ADHD-RS, SRS m.m.) og diagnostiske interviews (K-SADS, HoNOSCA). Sekretariat for SDQ/DAWBA er fysisk placeret i forskningsenheden ved Børne- og Ungdomspykiatrisk afdeling, Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Web: BUP Odense – forskningsenheden
Kontaktperson: Niels Bilenberg