DAWBA 

Hvad er DAWBA?

DAWBA står for Development and Well-Being Assessment, hvilket kan oversættes til “Vurdering af udvikling og trivsel”. Der er tale om et omfattende spørgeskema, der helt overvejende bruges elektronisk. Det kan ligesom SDQ besvares af forældre, af lærere/pædagoger og af børn og unge selv, hvis de er 11 år eller ældre. Til forskel fra SDQ kan der ikke udregnes nogle scores ud fra DAWBA og der findes derfor heller ikke noget “normalmateriale”. Svarene skal altid vurderes af en fagperson, der er fortrolig med moderne diagnostiske principper og herudover har erfaring med brug af spørgeskemaer.

Anvendelse i praksis

Den dansksprogede udgave ligger ligesom udgaver på en række andre sprog på servere i England. For at sikre at persondata forbliver fortrolige, anvendes der ikke CPR-nummer men nogle automatisk genererede koder, som den ansvarlige professionelle kan udlevere til svarpersonerne. Besvarelsen sker via en krypteret internet-forbindelse. Skulle uvedkommende trods alle sikkerhedsforanstaltninger alligevel få adgang til data, vil de børn eller unge der er tale om, kun optræde med alder, køn og evt. fornavn. (Svarpersonerne har mulighed for at angive et fornavn for at gøre formuleringen af spørgsmålene mere personlig. Det er dog ikke nødvendigt).

Opbygning

DAWBA er opbygget sådan, at svarpersonen først præsenteres for en elektronisk udgave af SDQ. Når den er udfyldt kommer der en oversigt over en række afsnit, der kan udfyldes i valgfri rækkefølge.
Bortset fra et afsnit om ressourcer og styrkesider, indeholder hvert afsnit en række spørgsmål, der matcher kriterierne for en eller flere børnepsykiatriske diagnoser. Der skal dog svares bekræftende på nogle indledende screenings-spørgsmål, før disse spørgsmål eventuelt vises. I modsat fald afsluttes afsnittet og der vendes tilbage til oversigten. På denne måde sikres det, at udfyldelsen af skemaet ikke bliver mere omfattende end nødvendigt.
Udgaverne til forældrebesvarelse og til selvbesvarelse er noget mere omfattende end den udgave, der retter sig til pædagoger og lærere med kendskab til barnet/den unge. I alle tilfælde er det muligt at afbryde udfyldelsen undervejs, for så at fortsætte på et senere tidspunkt.

Egne beskrivelser

Peger svarene på mulige vanskeligheder på et område, fremkommer der også nogle “åbne” spørgsmål. Her kan svarpersonen med egne ord beskrive hvornår eventuelle vanskeligheder viser sig, hvordan de fremtræder, hvad der har været forsøgt etc.
Dette giver sædvanligvis den professionelle nogle meget vigtige oplysninger, når vanskelighedernes karakter og omfang skal vurderes.

Yderligere oplysninger

Få yderligere information og se DAWBA på dansk på www.dawba.com.

Kontakt også meget gerne sekretariatet.