Anvendelse af DAWBA

Diagnostik

DAWBA er et særdeles effektivt og tidsbesparende værktøj til hurtigt og systematisk at indsamle en lang række relevante oplysninger, når der er brug for at vurdere, om kriterierne for en eller flere børnepsykiatriske diagnoser evt. kunne være opfyldte.
Et eksempel på denne anvendelse er brugen af værktøjet på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling i Glostrup.

Bred informationsindhentning

DAWBA er dog også et effektivt og tidsbesparende værktøj til indhentning af detaljerede oplysninger om et barns eller en ungs trivsel og funktion i sammenhænge, hvor der ikke stilles diagnoser. DAWBA bruges på denne måde i “Basisteam”-arbejdet i Aarhus kommune. Her arbejder lærere/pædagoger, psykologer og kommunallæger sammen i faste teams, der foretager afklaring og rådgivning i sager, hvor det bl.a. skal afklares, om der er baggrund for en henvisning til den specialiserede børnepsykiatri.

I begge ovennævnte sammenhænge er det en klar fordel, at en lang række relevante oplysninger med et minimalt tidsforbrug kan indsamles fra flere kilder. DAWBA kan ikke erstatte en klinisk vurdering, men kan i høj grad målrette denne. Samtidig med, at det sikres, at væsentlige aspekter ikke overses.

Forskning

Ud over at DAWBA kan bruges til at kvalitetssikre og effektivisere klinisk arbejde, anvendes redskabet også både internationalt og her i landet i forbindelse med børne- og ungdomspsykiatrisk forskning.