DAWBA 

Hvad er DAWBA?

DAWBA står for Development and Well-Being Assessment, der kan oversættes til “Vurdering af udvikling og trivsel”. DAWBA er et ret omfattende spørgeskema, der besvares elektronisk. Det kan ligesom SDQ besvares af forældre, af lærere/pædagoger og af børn og unge selv, hvis de er 11 år eller ældre. Der er tale om en systematisk indhentning af en bred vifte af relevante oplysninger fra forskellige kilder. Til forskel fra SDQ kan der ikke udregnes nogle scores ud fra DAWBA på baggrund af et normalmateriale. Besvarelserne fra de forskellige respondenter skal vurderes samlet af en fagperson med træning i brug af værktøjet og teoretisk og praktisk viden om psykiske vanskeligheder hos børn og unge. Det betyder, at DAWBA i praksis vil indgå i en målrettet afklaring af, om der foreligger en eller flere behandlingskrævende psykiske lidelser eller udviklingsforstyrrelser. Her giver redskabet kompetente fagfolk mulighed for at foretage en foreløbig vurdering på et kvalificeret grundlag, som det er hurtigt og enkelt at tilvejebringe.

Anvendelse i praksis

De dansksprogede udgaver til forældre, lærere/pædagoger og til selvbesvarelse ligger p.t. på servere i England. For at sikre at persondata forbliver fortrolige, anvendes der ikke CPR-numre men nogle automatisk genererede koder, som den ansvarlige professionelle kan udlevere til svarpersonerne. Besvarelsen sker via en krypteret internet-forbindelse. Skulle uvedkommende trods alle sikkerhedsforanstaltninger alligevel få adgang til data, vil de børn eller unge der er tale om, kun optræde med alder, køn og evt. fornavn. (Svarpersonerne har mulighed for at angive et fornavn for at gøre formuleringen af spørgsmålene mere personlig. Det er dog ikke nødvendigt).

Opbygning

DAWBA er opbygget sådan, at svarpersonen først præsenteres for en elektronisk udgave af SDQ. Når den er udfyldt, vises en oversigt over en række afsnit, der kan udfyldes i valgfri rækkefølge. Det er også muligt at afbryde udfyldelsen af skemaet og fortsætte på et senere tidspunkt.
Bortset fra et afsnit om ressourcer og styrkesider, indeholder hvert afsnit en række spørgsmål, der matcher kriterierne for en eller flere børnepsykiatriske diagnoser. I starten af hvert afsnit skal der svares bekræftende på nogle indledende screenings-spørgsmål, før der spørges nærmere til konkrete symptomer. Ellers afsluttes afsnittet, og man kommer tilbage til oversigten. Derved bliver besvarelsen af skemaet ikke mere omfattende end nødvendigt.
Udgaven til pædagoger og lærere er noget mindre omfattende mhp. at gøre besvarelsen overkommelig også for professionelle med mange andre forpligtelser.
I alle tilfælde er det muligt at afbryde besvarelsen undervejs, for så at fortsætte på et senere tidspunkt.

Egne beskrivelser

Peger svarene på mulige vanskeligheder på et område, stilles der også nogle “åbne” spørgsmål. Her kan svarpersonen med egne ord beskrive hvornår eventuelle vanskeligheder viser sig, hvordan de fremtræder, hvad der har været forsøgt etc.
Dette giver sædvanligvis den professionelle nogle meget vigtige oplysninger, når vanskelighedernes karakter og omfang skal vurderes.

Yderligere oplysninger

Få yderligere information og se DAWBA på dansk på www.dawba.com.

Kontakt også meget gerne sekretariatet.