Styregruppen

Niels Bilenberg

Niels Bilenberg er speciallæge i børnepsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark.

Han er særligt optaget af psykometri og de neuropsykiatriske lidelser hos børn og har blandt andet stået for populationsstudier, studier af tvillinger, årsags- og behandlingsstudier af børn og unge med ADHD og Autismeforstyrrelser. Niels Bilenberg  har standardiseret en lang række psykometriske redskaber, herunder CBCL-materialet (ASEBA), ADHD-RS, ASSQ, HoNOSCA og K-SADS – alle redskaber som anvendes i klinisk børne- og ungdomspsykiatri, samt i forskningen.

Arbejdet med SDQ og DAWBA ligger derfor i umiddelbar forlængelse af ovenstående og vil medføre en yderligere udbredelse af psykometrien i forhold til børn og unge med mentale helseproblemer.

Kontakt

Psykiatrien i Region Syddanmark
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Forskningsenheden
Sdr. Boulevard 29, indgang 230
5000 Odense C
Danmark

Pia Jeppesen

Pia Jeppesen er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge og seniorforsker ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri, Forskningsenheden.

Pia  er seniorforsker og medlem af styregruppen for fødselskohortestudiet Copenhagen Child Cohort 2000 (CCC2000). Pia er desuden forskningsleder for Trygfondens og Psykiatrifondens udvikling og afprøvning af et dansk individuelt tilpasset behandlingsprogram til børn og unge med emotionelle og adfærdsmæssige vanskeligheder (indikeret forebyggelse).  Hun er særligt optaget af studier af tidlige og forebyggende indsatser overfor psykiske helbredsproblemer i barndom og ungdom. Arbejdet med SDQ og DAWBA understøtter disse studier ved at sikre en høj kvalitet af de psykometriske instrumenter som anvendes til børn og unge i Danmark.

Kontakt

Region Hovedstadens Psykiatri
Nordre Ringvej 69
2600 Glostrup
Danmark

Jon Arnfred

Speciallæge i almen medicin. Under ansættelse i Aarhus kommune har han opbygget et fast tværfagligt samarbejde omkring børn og unge med længerevarende og alvorlige psykiske vanskeligheder (basisteam). Siden 2006 bruges SDQ og DAWBA i denne sammenhæng rutinemæssigt til elektronisk indhentning af oplysninger fra forældre og lærere/pædagoger.

Jon Arnfred har fra 2012 været tilknyttet Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet som ekstern forsker og arbejder her med en metodisk inddragelse af elever og forældre i inklusionsarbejdet i folkeskolen.

Kontakt

Forskningsgruppe vedr. mental børnesundhed
Institut for Folkesundhed
Aarhus Universitet
Bartholins Allé 2
8000 Aarhus C

ja@dadlnet.dk

2040 9116

Tine Houmann

Tine Houmann er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, overlæge og leder af ambulatorie og dagafsnit for 3-7 årige ved Børne- og ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstaden, samt studielektor i børne- og ungdomspsykiatri ved Københavns Universitet.

Hun arbejder med klinisk forskning vedr. farmakologisk og non-farmakologisk behandling af ADHD, og har været med til at udarbejde de Nationale Kliniske Retningslinjer for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Hun underviser læger og psykologer i Region Hovedstadens Psykiatri, i det diagnostiske interview K-SADS.

Tine Houmann har deltaget i den oprindelige oversættelse af DAWBA og er oplært af Robert Goodman i rating af interviewet. Hun har stor erfaring i at rate DAWBA. Dels som DAWBA rater ved forskningsprojekterne Copenhagen Child Cohort (CCC2000) og Danish Study of NFPP for ADHD in Preschoolers Project (D’SNAPP), dels fra den daglige klinik hvor interviewet benyttes til initial screening af henviste patienter.

Kontakt

Region Hovedstadens Psykiatri
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Afdeling Glostrup
Nrd. Ringvej 69
2600 Glostrup
Danmark

Charlotte Rask

Charlotte Ulrikka Rask er speciallæge i børnepsykiatri, overlæge, PhD og forskningsansvarlig for ungesektionen på Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser samt klinisk lektor ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov, Aarhus Universitetshospital

Hun er involveret i epidemiologiske og kliniske studier med primært fokus på netop funktionelle symptomer og lidelser samt helbredsangst i barn- og ungdommen.

Charlotte Ulrikka Rask har været med til at oversætte og anvende en række psykometriske redskaber, og har udviklet og valideret det såkaldte Soma Assessment Interview (SAI), et forældreinterview om funktionelle symptomer hos yngre børn, opbygget efter samme principper som DAWBA. Hun har deltaget i den oprindelige oversættelsesopgave af DAWBA og er oplært i rating af interviewet af Robert Goodman. Hun har som DAWBA rater i bl.a. forskningsprojektet Copenhagen Child Cohort (CCC200) ratet flere hundrede interviews og været med til at afholde et introduktionskursus for klinikere i børne- og ungdomspsykiatrien i brugen af DAWBA.

Kontakt

Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser
Aarhus Universitetshospital
Barthsgade 5, 2. sal
8200 Aarhus N
Danmark

Lotte Fensbo

Lotte Fensbo er cand.psych og specialist i børneneuropsykologi.

Hun har mange års erfaring med mental børnesundhed i kommunalt regi. Hun er sektionsleder for PPR og Specialpædagogik i Aarhus Kommune, der varetager og understøtter specialpædagogiske opgaver for børn og unge.

Lotte Fensbo har stor indsigt i anvendelse af SDQ og DAWBA i Aarhus kommune, hvor de anvendes som arbejdsredskaber af psykologer i afdelingen for PPR og Specialpædagogik og af læger i Sundhed og Trivsel. Det gælder særligt i forbindelse med en Pædagogisk Psykologisk Vurdering af børn med psykiske og udviklingsmæssige vanskeligheder og evt. henvisning til psykiatrisk udredning ved BUC (Børne og Ungdomspsykiatrisk Center) eller specialpædagogiske undervisningstilbud.

Kontakt

BØRN OG UNGE
PPR og Specialpædagogik
Aarhus Kommune
Grøndalsvej 2
8260 Viby J
Danmark

lofen@aarhus.dk

8940 4785