Introduktion til SDQ:
Baggrund, tilgængelighed, versioner/varianter, dokumentation, anvendelse.

 

 


SDQ – opbygning og scoring af svar:
Detaljeret gennemgang af spørgeskemaets opbygning og af principperne for scoring af svar.
(Ved brug af elektronisk udgave sker scoringen automatisk. Manuel scoring kan ske ved at bruge skabelonen, der kan findes under Scoring af SDQ).

 

 

Hvad indeholder score for hyperaktivitet og opmærksomhedsvanskeligheder?
Spørgsmålene og baggrunden for dem.
Høj score tyder på specifikke, iboende vanskeligheder. Især hvis det ses i flere besvarelser.

 

 

Hvad indeholder score for sociale styrkesider og score for vanskeligheder i forhold til jævnaldrende?
De to scores belyser relationer til andre. Tilsammen kan de give vigtige fingerpeg om eventuelt svagt udviklede basale sociale evner.

 

 

Hvad indeholder score for følelsesmæssige symptomer og score for adfærdsmæssige symptomer?
Begge dele er som regel udtryk for afmagt i forhold til konkrete udfordringer. Indsatser kan med fordel bygge på denne indsigt.