Hvilket SDQ-spørgeskema skal vi bruge?

Der findes en række forskellige udgaver af SDQ. Spørgeskemaerne er inddelt efter aldersgruppe/kontekst og informanttype (forældre, lærere/pædagoger eller de unge selv). Der er samtidigt en række opfølgningsskemaer tilgængelige, som giver mulighed for at følge op på forskellige tiltag og behandlingsforløb.

Aldersgrupper og kontekst: SDQ er opdelt i fire aldersgruppe:

  • småbørn 2-4 år
  • førskole 5-6 år (En særlig dansk variant, da mange 5- og 6-årige endnu ikke er påbegyndt skole)
  • skolebørn 4-10 år (Den nedre grænse på 4 år skyldes, at man mange steder i udlandet starter skolen tidligere end i DK).
  • unge 11-17 år

I småbørnsskemaet (2-4 år) er to spørgsmål om antisocial adfærd ændret (spørgsmål 18 og 22). Forskellen mellem de tre sidste aldersgrupper knytter sig primært til sproglige tilpasninger, der målretter sig målgruppen. Førskoleskemaet 5-6 år er tilpasset en dansk børnehavekontekst og anvendes dermed til børn, der endnu ikke er begyndt i skole.

Respondenter: For hver aldersgruppe findes forskellige skemaer afhængigt af hvilke personer, der skal udfylde det:

  • Forældre-udgaven: Kan besvares af alle, der optræder i en forældrerolle og henvender sig derfor også til stedforældre, plejeforældre og lign.
  • Lærer-udgaven: Skemaerne kan også udfyldes af pædagoger, specialpædagoger og lign. Spørgsmålene er næsten identiske med forælderskemaet. Der er dog en forskel i svarmulighederne til belastningsspørgsmålene, hvor der ikke spørges om evt. påvirkning af venskaber og familieliv. Småbørns- og førskoleskemaerne henvender sig til pædagoger.
  • Selvbesvarelses-udgaven: Skemaet er målrettet børn og unge i alderen 11-17 år. Spørgsmålene er tilpasset den unge og fremstår derfor formuleringsmæssigt noget anderledes end hos de andre respondenter. Indholdsmæssigt er spørgsmålene dog ens.

Må vi tilpasse/ændre spørgsmålene?

Det er ikke tilladt at ændre spørgsmålene i SDQ. Man må heller ikke udvælge bestemte grupper af spørgsmål og anvende dem selvstændigt eller indsætte dem i en anden sammenhæng. Det er dog muligt at benytte de 25 indledende SDQ spørgsmål selvstændigt uden at tilføje de sammenfattende spørgsmål om trivsel og funktion. Da disse spørgsmål er meget væsentlige for en helhedsvurdering, må det imidlertid stærkt anbefales at inkludere dem. Men der er altså ikke et formelt krav om dette.

 

Hvad koster det at bruge SDQ?

SDQ kan downloades og anvendes gratis i papirudgaverne.
Bruges skemaerne elektronisk, skal der betales en beskeden afgift pr. skema til Youthinmind. Ansvaret for at det sker, påhviler leverandøren af den elektroniske løsning.
Nærmere oplysninger om elektroniske løsninger ved henvendelse til SDQ/DAWBA sekretariatet.

Hvordan scores SDQ-svar?

Læs mere under opgørelse af SDQ (scoring)

Hvordan bruges SDQ til opfølgning?

SDQ findes i en særlig ”opfølgningsversion”, der kan anvendes som et ”før og efter” redskab til at evaluere forskellige tiltag og behandlingsforløb. For hver aldersgruppe og informanttype eksisterer der et tilsvarende opfølgningsskema. Opfølgningsskemaerne spørger ind til en tidsramme på 1 måned, og der er samtidigt tilføjet to ekstra spørgsmål til evaluering af det pågældende forløb.

I opfølgningsskemaerne henvises til et behandlingsforløb gennemført på ”klinikken”. Hvis dette ordvalg ikke passer på det forløb I ønsker at evaluere, er der mulighed for at få tilpasset opfølgningsskemaet ved at kontakte Youthinmind på youthinmind@gmail.com. Vi vil gerne hjælpe med dette.

Findes SDQ på andre sprog?

Ja, SDQ er oversat til mere end 70 forskellige sprog og dialekter.

Få adgang til andre oversættelser på www.sdqinfo.org

Hvor kan vi få mere hjælp til SDQ?

I er altid velkomne til at kontakte sekretariat for SDQ/DAWBA med spørgsmål knyttet til SDQ. Læs i første omgang ”ofte stillede spørgsmål”.

For erfaringsudveksling kan relevante brugergrupper i Danmark kontaktes.