Licens til elektronisk SDQ

SDQ kan downloades og anvendes gratis i papir-udgaverne. Derimod er det ikke tilladt at anvende SDQ elektronisk uden at der foreligger en aftale med YouthinMind. Det er primært udbyderne af eventuelle elektroniske løsninger, der har ansvaret for, at dette er i orden.

En elektronisk udgave af SDQ på dansk er tilgængelig på BørnUngeLiv. For yderligere oplysninger kontakt BørnUngeLivs sekretariat på 70 27 27 56 eller bulsupport@sundkom.dk.

Copyright: SDQ må ikke modificeres, tilpasses eller ændres

Om copyright står der følgende på sdqinfo.org:

“Please note that Strengths and Difficulties Questionnaires, whether in English or in translation, are copyright documents that are not in the public domain. As such, they may not be modified in any way (e.g. changing the wording of questions, adding questions or administering only subsets of questions). This is to ensure that the SDQ is fully comparable across studies and settings. Similarly, to ensure high quality and consistency, unauthorized translations are not permitted. Paper versions may be downloaded and subsequently photocopied without charge by individuals or non-profit organizations provided they are not making any charge to families.

Users are not permitted to create or distribute electronic versions for any purpose without prior authorization from youthinmind. If you are interested in making translations or creating electronic versions you MUST first contact youthinmind@gmail.com.”

Det er ikke tilladt at modificere SDQ på nogen måde, og enhver ændring vil blive betragtet som et brud på copyrighten.
Bemærk at det også gælder for de fem subskalaer, der ikke må anvendes separat uden de resterende SDQ-spørgsmål.

Det er vigtigt, at copyright-reglerne bliver overholdt for at bevare tilliden til SDQ som et veldokumenteret værktøj af høj kvalitet.