Udgaver for forskellige svarpersoner + aldersbetingede varianter

SDQ-spørgeskemaerne findes i udgaver, der kan udfyldes af henholdsvis forældre, lærere/pædagoger og de unge selv. Herudover findes forskellige varianter af de to førstnævnte udgaver tilpasset barnets/den unges alder og hvorvidt skolegang er påbegyndt eller ej. Formålet er at gøre skemaerne så brugervenlige som muligt. Da spørgsmålene indholdsmæssigt er ens på tværs af alder, gør det dog ikke så meget, hvis der anvendes en ikke helt alderssvarende variant.

Vær opmærksom på, at SDQ-skemaer er tilgængelige på en lang række sprog. Da opbygningen er fuldstændig ens, kan svar faktisk aflæses uden kendskab til det pågældende sprog.

Skemaerne kan frit downloades og bruges i udprintet form. Hvis SDQ ønskes anvendt i en elektronisk løsning, så vær opmærksom på licens-forhold.

Download SDQ-skemaerne via Youthinmind:

SDQ på dansk

SDQ på andre sprog

Som det fremgår af ovenstående links er der også særlige udgaver af SDQ der er målrettet opfølgning efter iværksat indsats.
Forskellen er, at der her spørges til hvordan det har været igennem den seneste måned og ikke de seneste 6 måneder som i de almindelige skemaer. Desuden er der indføjet to spørgsmål om “forløbet siden opstarten på klinikken” og om eventuelle positive afledte effekter af indsatsen. Desværre har det ikke i forbindelse med oversættelsen været muligt at få erstattet “klinikken” med en bredere beskrivelse af en indsats. Denne kan jo sagtens foregå i institution, skole, som familiebehandling eller andet. Men her har Robert Goodman af hensyn til den internationale sammenlignelighed valgt at holde fast på “klinikken” også i den danske udgave. Er det i den konkrete sammenhæng ikke så hensigtsmæssigt at bruge dette ord, er der dog åbnet mulighed for dispensation. I givet fald vil SDQ/DAWBA sekretariatet gerne være behjælpelige med dette.
Et pragmatisk alternativ kan være at bruge det almindelige SDQ-skema også til opfølgning.

På dansk som på andre sprog er det muligt at downloade skemaer alene med de 25 spørgsmål om adfærd mv. uden at de meget centrale spørgsmål om påvirkning af trivsel og funktion er med. Det var nemlig sådan at SDQ så ud en kortere periode, inden disse yderst centrale spørgsmål blev tilføjet som impact supplement eller på dansk: spørgsmål om daglig funktion. I dag må disse spørgsmål betragtes som en integreret del af SDQ og det må bestemt anbefales altid at bruge udgaver der inkluderer spørgsmålene om daglig funktion.

 

Svarpersoner

SDQ er målrettet forskellige svarpersoner, der på forskellig vis kan belyse barnet/den unges vanskeligheder:

 • Forældre eller andre voksne med en sammenlignelig relation til barnet/den unge i dagligdagen.
 • Lærere, herunder pædagoger/specialpædagoger
 • De unge selv, hvis de er 11 år eller derover

4 aldersgrupper

Når SDQ besvares af forældre eller lærere/pædagoger er spørgsmålene tilpasset barnet/den unges alder og afhænger for 5-6 årige også af, om barnet er startet i skole:

 • Småbørn 2-4 år
  Skemaet passer til børn i alderen 2-4 år. Spørgsmålene er næsten identiske med spørgeskemaerne for ældre børn, men ordlyden af to spørgsmål (18 og 22) er ændret, så den bedre passer til aldersgruppen. Skemaet findes i en udgave til forældre og en udgave til pædagoger.
 • Førskole 5-6 år
  Dette spørgeskema omhandler de 5-6 årige børn, der endnu ikke er startet i skole. Spørgsmålene er de samme som i skemaet for skolebørn, men ordlyden er tilpasset en børnehavekontekst. Skemaet findes i en udgave til forældre og en udgave til pædagoger.
 • Børn 4-10 år (anvendes efter skolestart)
  Når der står at skemaet kan bruges fra 4 år, skyldes det standardiseringshensyn i forhold til andre lande med tidligere skolestart. Reelt vil den danske udgave tidligst kunne bruges fra 5-års-alderen. Skemaet findes i en udgave til forældre og en udgave til lærere og pædagoger.
 • Ældre børn/unge 11-17 år
  Skemaet findes i en udgave til forældre og en udgave til pædagoger. Derudover findes en selvbesvarelses-udgave med samme indhold men med et sprog, der er tilpasset målgruppen.