Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er SDQ?

SDQ står for Strengths and Difficulties Questionnaire, og giver mulighed for at måle børn og unges psykiske trivsel. SDQ er et kort spørgeskema, der består af 25 hovedspørgsmål og 5 belastningsspørgsmål. Spørgeskemaet undersøger for emotionelle problemer, adfærdsvanskeligheder, hyperaktivitet/uopmærksomhed, problemer i forhold til jævnaldrende og sociale styrker.

SDQ er inddelt efter aldersgruppe/kontekst (småbørn 2-4 år, førskole 5-6 år, skolebørn 4-10 og unge 11-17 år) og informanttype (forældre, lærere/pædagoger og unge). Det er samtidigt en række opfølgningsskemaer tilgængelige, som giver mulighed for at følge op på forskellige tiltag og behandlingsforløb.

Hvad er DAWBA?

DAWBA står for Development and Well-Being Assessment. Spørgeskemaet er dybdegående og anvendes til at diagnosticere psykisk sygdom. DAWBA består både af strukturerede spørgsmål og en række åbne spørgsmål, hvor informanten kan udfylde sine svar med egne ord. Spørgeskemaet dækker væsentlige områder af psykopatologi hos børn og unge, herunder ICD10 kriterier og DSM IV og DSM 5 kriterier for psykiatriske diagnoser.

DAWBA findes i udgaver til forskellige informattyper: forældre, lærere/pædagoger og de unge selv (11-17 år).

På baggrund af de forskellige informanters svar omsættes data til computergenererede diagnosemuligheder. Dette kan vejlede kompetente fagfolk i forhold til, hvilke sektioner der især skal fokuseres på, hvis der skal stilles foreløbige diagnoser på baggrund af de tilgængelige besvarelser, ikke mindst svarpersonernes egne beskrivelser.

Hvordan kommer jeg i gang med at bruge SDQ/DAWBA?

SDQ

Papirudgaver af SDQ (pdf-filer) kan gratis downloades fra www.sdqinfo.com på dansk og en række andre sprog og dialekter.

Ønskes SDQ anvendt som online spørgeskema, vil det formentlig være muligt at få adgang til den elektroniske udgave, der er udviklet og drives via midler fra TrygFonden.

For nærmere oplysninger herom, kontakt sekretariatet.

Hvordan fortolker jeg resultaterne?

SDQ

Et udfyldt SDQ-skema indeholder først og fremmest svarpersonens vurdering af nogle meget centrale spørgsmål.

Man skal så vidt muligt indhente svar fra flere forskellige med kendskab til barnet eller den unge fra dagligdagen. Herunder naturligvis ham eller hende selv, hvis han eller hun er over 10 år, er motiveret for at udfylde skemaet og i øvrigt vurderes at være moden nok til det.

Det er værdifuldt at sammenligne svar fra forskellige svarpersoner. Foreligger svarene på papir kan man f.eks. på en forældrebesvarelse markere med cirkler, hvordan f.eks. en lærer har besvaret de samme spørgsmål. Det kan belyse noget om hvilke vanskeligheder der er “gennemgående” og hvilke der kun opleves i bestemte sammenhænge.

Ud fra hver besvarelse kan der udregnes et antal scores. Se mere om dette her.

Hvor finder jeg de nyeste spørgeskemaer?

SDQ

Her på websitet er der adgang til SDQ på dansk i pfd-format. SDQ findes i en række forskellige versioner, så læs vejledningen for valg af spørgeskema.

SDQ på andre sprog kan hentes på sdqinfo.org

Hvad skal jeg være opmærksom på i forhold til licens?

SDQ

SDQ kan downloades og anvendes gratis i papirudgaverne. Online-spørgeskemaer med SDQ kræver licens, og der skal indgås aftale med Youthinmind. Licensen består af en fast stykpris pr. SDQ-skema samt et oprettelsesgebyr.
I kraft af støtte fra TrygFonden er en elektronisk version af SDQ imidlertid frit tilgængelig til brug for praktisk arbejde med børn og unge i Danmark. Kontakt sekretariatet herom.

Det er ikke tilladt at ændre spørgsmålene i SDQ. Man må heller ikke udvælge bestemte grupper af spørgsmål og anvende dem selvstændigt eller indsætte dem i en anden sammenhæng.

En ændring i præsentationen af SDQ kan underminere sammenlignelighed af SDQ data indsamlet på andre måder. Det er vigtigt, at copyright-reglerne bliver overholdt med henblik på at sikre, at SDQ-standarden opretholder sin høje kvalitet på internationalt plan. Youthinmind skal godkende licensindehaverens onlineversion før indehaver har lov til at anvende den.

Hvem kan jeg kontakte for personlig hjælp?

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariat for SDQ/DAWBA med spørgsmål knyttet til SDQ eller DAWBA.

Hvor finder jeg mere viden om SDQ/DAWBA?

I vidensbasen har vi samlet yderligere viden om SDQ og DAWBA. Under publikationer finder du en liste over dybdegående analyser af redskaberne og deres anvendelighed i forskellige sammenhænge.

Vidensbasen indeholder også baggrundsstof om Robert Goodman og brugergrupper i Danmark.

Læs mere i Vidensbasen

Hvorfor er de danske versioner af SDQ og DAWBA reviderede?

Revisionen af SDQ blev igangsat efter ønske fra en række forskere og Robert Goodman om at ajourføre de danske SDQ-udgaver. Både for at sikre overensstemmelsen med den engelsksprogede originalversion og for at udnytte de muligheder den stigende elektroniske brug af redskabet giver for tilretning til forskellige aldersgrupper.
Mht. DAWBA sker der en fortsat opdatering af den danske version, så den matcher udviklingen af den engelsksprogede originalversion. Her foretages der løbende justeringer, så spørgsmålene kan anvendes til foreløbig diagnostik såvel med brug af ICD-10 som DSM-5.

Læs mere om revisionen af SDQ

Hvad betyder revisionen af SDQ/DAWBA for sammenligning med resultater fra tidligere versioner?

SDQ

Alle ændringer i et spørgeskema vil have konsekvenser i et vist omfang. Styregruppens store fokus på kontinuitet, tætte samspil og diskussioner med Anna og Robert Goodman skulle gerne sikre at opdateringen ikke kommer til at forskyde det meningsmæssige indhold mærkbart og dermed afvige fra den internationale standard.

I forbindelse med videnskabelig anvendelse af SDQ er der tale om så små ændringer og tilpasninger, at det ikke vil være problematisk at sammenligne resultater på tværs af undersøgelser – hverken nationalt eller internationalt.

Læs mere om revision af SDQ

Hvad er sekretariat for SDQ/DAWBA?

Sekretariat for SDQ/DAWBA blev etableret i 2014 med midler fra Trygfonden. Sekretariatets formål er at støtte videreudvikling, formidling og anvendelse af SDQ og DAWBA for alle, der arbejder med mental børnesundhed i Danmark.

Organisatorisk består sekretariatet af en AC-medarbejder samt en styregruppe af fagfolk, der arbejder med børn og unges psykiske trivsel både videnskabeligt og praktisk.

Læs mere om sekretariatet

Hvem er Robert Goodman?

Robert Goodman er manden bag SDQ og DAWBA. Han udviklede redskaberne i 1990’erne og varetager i dag vedligeholdelse og udbredelse gennem familievirksomheden Youthinmind.

Læs mere om Robert Goodman.